Karakter beeld
logo Karakter Karakter beeld
introductiekaart Karakter Karakter beeld
folders Karakter Karakter beeld
informatie ouders / verwijzers / jongeren Karakter beeld
beleidsvisie Karakter
meer info
close

Karakter

In dienst van 2D3D heeft 8ONTWERP gewerkt aan de nieuwe naam en huisstijl voor Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Oost Nederland (SKJPON). De oude naam met de afkorting SKJPON werd als te lastig en moeilijk uit te spreken ervaren. Daarnaast voldeed de huisstijl niet meer aan de criteria die 
in de visie van het meerjarenbeleid naar voren kwamen. 
De oude namen van de verschillende centra zijn vervangen door lokatienamen onder één nieuwe naam: Karakter.

Het is een bewust gekozen Nederlandse naam en staat voor kwaliteit, identiteit, eigenheid, ontwikkeling, vooruitgang en kracht. Een heldere naam gericht op het individu en op de organisatie. Dit concept is geheel doorgevoerd in de huisstijl
en alle toepassingen.

8ONTWERP heeft voor dit project de coördinatie en de afstemming met de opdrachtgever verzorgd. Ook de ontwikkeling van de huisstijl, het drukwerk en de beweg-
wijzering zijn mede door 8ONTWERP ontworpen in dienst van 2D3D.

www.karakter.com
www.2d3d.nl