Ruimte voor de Rivier beeld
logo / huisstijl CD-rom Ruimte voor de Rivier beeld
atlas Ruimte voor de Rivier beeld
brochures Ruimte voor de Rivier beeld
brochures Ruimte voor de Rivier beeld
startnotitie
meer info
close

Ruimte voor de Rivier

Het projectbureau "Ruimte voor de Rivier" zoekt naar oplossingen voor de hoogwaterproblematiek van de rivieren in ons land. Het legt uit waarom we ons bewust moeten zijn van de oorzaak van de hoogwaterstanden. Veiligheid is  hierin een belangrijk begrip. 

Voor het projectbureau heeft 8ONTWERP in dienst van 2D3D een eigen stijl ontwikkeld voor "Ruimte voor de Rivier". Naast alle corporate uitingen heeft 8ONTWERP vorm gegeven aan diverse publieksuitingen: startnotitie, rapporten, leaflets, corporate brochure, presentatiewand en advertenties. 
www.ruimtevoorderivier.nl
www.2d3d.nl